Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Île-de-FranceParis
Information Systems
Full - Time
04-Nov-2020

Avec environ 20 000 collaborateurs et plusieurs milliards d’unités produites, la Direction des Opérations est un pilier et un levier majeur au cœur de la performance du groupe.

Les Opérations chez l'Oréal, c'est travailler dans un environnement dynamique et diversifié, avec des opportunités de mobilité fonctionnelle et de carrière internationale. Un large éventail de formations, des responsabilités motivantes et des missions très variées vous permettront d'apprendre et d'évoluer tout au long de votre carrière. La richesse et l’accessibilité des métiers, allant de la recherche packaging au service client et de l’opérationnel à la direction stratégique, soutenue par une démarche de formation soutenue est un autre point fort des Opérations.

Novéal, filiale du Groupe L’Oréal, rattachée à la Direction des Opérations est une société active dans les domaines de la chimie de spécialités et de la biotechnologie. Novéal est forte d’une recherche et d’une expertise en développement de procédés innovants selon une méthodologie intégrant les paramètres d’écoconception.

Notre mission est de mettre à disposition de nos clients des procédés industriels, innovants et écoresponsables qui répondent sur un plan environnemental et social aux aspirations de nos clients et des consommateurs.

Rattaché au Département Administration & Finance, le service des Systèmes d’Information a pour mission de :

-              Gérer et maintenir en conditions opérationnelles les systèmes existants (logiciels, matériels et réseaux),

-              Les faire évoluer pour garantir leur adéquation aux besoins métiers de l’entreprise et des utilisateurs,

-              Garantir la continuité des services grâce à un Plan de Secours.

Novéal recherche pour son service Systèmes d’Information basé au Thillay (95) un Responsable d’Application H/F (FLUX et ERP SAGE X3).

Ci-après les missions principales :

Au sein du service Systèmes d’Information, vous êtes principalement en charge des flux d’informations entre les différentes solutions du SI Novéal et de l’ERP Sage X3 (L4G, Crystal Report, modules de bases).

A ce titre, vous êtes l'interlocuteur privilégié des utilisateurs-clefs (Business Process Owner) pour les évolutions fonctionnelles et des utilisateurs dans le cadre du support. En collaboration avec les autres membres du service informatique vous participez aux différents projets de transformations du SI Novéal selon une méthodologie de gestion de projets Agile :

-        Vous assurez le support de niveau 1 auprès des utilisateurs

-        Vous participez au cadrage des projets (définition du besoin, choix de la solution technique),

-        Vous réalisez le développement (Traitement L4G, Requête SQL, Etat Crystal Report) et le paramétrage (workflow, processus, droits utilisateurs…) et/ou vous supervisez les prestataires en charge de cette activité,

-        Vous assurez la mise en production du projet : recette, transfert des connaissances vers les équipes fonctionnelles et techniques (formations, bascule, plan de sauvegarde …).

-        Tout au long des phases du projet, vous vous assurez que la documentation est réalisée : fiche de cadrage, cahier des charges, spécifications fonctionnelles, document d’exploitation, fiches de tests…

Le poste nécessite des déplacements ponctuels sur les sites de Mourenx (64) et de Tours (37).

Profil recherché :

-        De formation Bac+4/5 minimum, vous avez une première expérience sur l’application Sage X3 et en base de données (SQL Serveur), si possible dans un contexte industriel. (Technico Fonctionnel)

-        Vous avez une bonne capacité à appréhender les enjeux métiers et à prioriser les demandes.

-        Vous maitriser un ou plusieurs langages de programmation (SQL, L4G, Java, script Shell, …).

-        Vous avez envie de vous investir et de vous projeter durablement dans un poste à forts enjeux et forte visibilité.

-        Vous avez un sens approfondi de la gestion de projets.

-        Doté d'une grande capacité d'écoute, vous faites preuve d'un bon esprit d'analyse et de synthèse.

-        Vous êtes force de proposition en contribuant notamment à l’amélioration continue de l’efficacité dans le service.

-        Vous avez un niveau d’anglais professionnel.

-        La connaissance annexe de Talend, Power BI, SAP, Code Soft serait un plus.