Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Clichy
Legal
Part - Time
06-Nov-2020
L’Oréal, leader mondial de la Cosmétique, a une politique RH dynamique concernant le triptyque Alternance/Apprentissage/Stage et ce, dans tous les métiers. Les Services Groupe (SG) regroupent les 6 Campus de la Région Parisienne soit 15 000 postes de travail et 12 000 salariés.
Afin d’assurer aux salariés et prestataires de ces 6 Campus, les meilleures conditions de vie et de travail, les SG mettent en oeuvre des projets transversaux. Parmi ceux-ci, la création d’une Base documentaire/Contrats, la mise en oeuvre de My-Contract, outil digital de work-flow de contrat, et le suivi des normes GDPR au sein des Achats SG. 

LE DESCRITIF DU POSTE

 • Vous ferez partie de l’Equipe composée des 4 responsables transversaux et travaillerez plus particulièrement avec la Direction des Achats SG.
 • Vous participerez activement à l’élaboration du projet de création de la Base documentaire/Contrats, avec le Groupe Projet, les 3 Campus Tests et l’Entreprise Adaptée
 • Vous soumettrez une méthodologie de suivi des normes GDPR communes avec le Chef de projet GDPR SG et applicables aux Achats SG
 •  Vous serez au centre du dispositif lors de la première phase de déploiement de My-contract

LES MISSIONS
 • Support et assistance à l’Equipe Projet de création de la Base documentaire/Contrats commune aux 6 Campus
 • Suivi/mise à jour du Registre GDPR et mise en adéquation avec la Base contractuelle Achats – Vérification des contrats existants et préconisations méthodologiques pour les futurs contrats
 • Information, communication et aide opérationnelle aux 6 Campus pour déployer My-contract sur le 2ème trimestre (sign & storage)

PROFIL ET COMPETENCES
 • Maitrise du Pack Office plus principalement Excel, Power Point
 • Capacité d’adaptation et sens du service
 • Rigueur et organisation
 • Goût du travail en Equipe
 • La connaissance du périmètre des nouvelles technologies de l’information & de la communication serait un plus

Postulez Maintenant !