Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Clichy
Information Systems
Full - Time
26-Jan-2021
Responsabilités :
Au sein de la direction des systèmes d’information, le domaine Master Data Management recherche un Service Delivery Manager Junior pour prendre en charge la responsabilité d’une partie des activités de Build & Run du Référentiel produits du Groupe.
Responsable de la maintenance d’une solution mondiale, vous aurez un rôle clef entre nos interlocuteurs Métier et les équipes de support.

Contexte :
 • Construction et déploiement mondial du référentiel produits L’Oréal
 • Ecosystème riche, composé de nombreux acteurs multi organisations métier et IT
 • Solution IBM Infosphere MDM Server for PIM

Missions :
 • Assurer le suivi opérationnel des processus de Tierce Maintenance Applicative (Incidents, Service Requests, User Access, Monitoring)
 • Piloter les projets de Run (assistance aux projets Métier et mise en oeuvre de projet IT)
 • Contribuer à l'Amélioration Continue des Services et des Solutions (identification, définition / spécifications, suivi de la mise en oeuvre)
 • Assurer le suivi & reporting des indicateurs de service (Incidents, Service Requests, Release, Continous Improvements)
 • Contribuer à la définition du plan, du budget, des activités, de la méthodologie, à l’allocation (interne/externe) de ressources pour le projet/programme.
 • Piloter la relation auprès des utilisateurs de la solution (contexte mondial)
 • Piloter les partenaires en charge de la maintenance et des évolutions des composants
 • Garantir le développement de l’expertise et du savoir-faire dans votre champ de responsabilité.

L’expérience requise est la suivante :
 • Une première expérience dans une organisation de maintenance applicative soumise à des engagements de service vis à vis de ses clients
 • Une connaissance du développement informatique, des outils de développement et de la maintenance applicative
 • La connaissance des grands principes d’architecture et de gouvernance des SI
 • Connaissance de différentes méthodologies projet (Agile, Devops…)

Profil et qualités :
 • Forte capacité de synthèse et de rédaction
 • Excellent esprit de synthèse et de gestion des priorités
 • Grande rigueur et professionnalisme certain
 • Excellente capacité de communication écrite et orale
 • Forte autonomie, impliqué et doté d’un bon relationnel, vous avez le goût du challenge
 • Anglais courant indispensable
 • La connaissance des solutions « PRODUCT MDM » du marché est un plus