Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Île-de-FranceClichy
Information Systems
Full - Time
11-Jan-2021

MAINS RESPONSIBILITIES

        Define technical scope by translating product's vision

        Holds holistic vision on Use cases technical/modelling architecture (cross use cases)

        Arbitrate on technical options

        Validate developed User/Data Stories (technical aspects)

        Be the main technical contact to the Scrum team, architects and other stakeholders

        Follow up technical KPI (UT coverage rate, technical debt, comment,…)

        Checks tests good execution y developers

        In charge of defining and updating development guidelines

REQUIRED PROFILE

        Highly collaborative with Dev Team and Functional Lead

         Technical Ownership of the Use Case

         Up to date with regard to Development Best practices