Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Île-de-FranceClichy
Information Systems
Full - Time
09-Sep-2020

Project description:

Active Cosmetics aims to be the worldwide leader in medical beauty and to reach 3 Bn€ sales in 2021. Medical Professionalization is a key driver to support this ambition. How? By increasing the number of prescriptions from doctors though 4 topics:

1. Better Doctor's targeting

2. Personalizing the visit and adding digital channels for more impact

3. Sharing information's about doctors amongst ACD medical reps

4. Analyzing the performance. and allowing local action plan adaptation

By implementing Veeva CRM solution, Medical Professionalization project will answer these needs by:

 • Harmonizing of Medical visits practices around the world
 • Provide an up to date CRM solution for Medical visits for better collection & tracking of Medical visits
 • Personalizing the Marketing contents for more impactful visits

Following the build of Veeva CRM core model and the deployment for ten countries in 2020, Medical professionalization team aims to accelerate the implementation of the solution in 2021 with a new roadmap of 9 to 12 countries.

Meanwhile, Veeva CRM core model will be continuously improved according to new features proposed by Veeva editor & demands raised by countries already deployed.


Missions:

Working along with ACD Central project team, the Application / Project manager will have the following missions:

 • Follow-up of Medical professionalization deployment with ACD Central project team and external consultants
 • Coordination of Global IT support team for run activities
 • Preparation & adaptation of budget & cost model
 • Point of contact for any IT topics (security, devices, data privacy)

Profil:

 • Mid-level position
 • Appetite for CRM & B2B topics
 • Experience in SaaS implementation & run activities
 • Proactivity, flexibility, curious
 • Experience in Salesforce CRM platform would be ideal