Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Île-de-FranceClichy
Information Systems
Full - Time
11-Jan-2021

MAINS RESPONSIBILITIES

        Define and coordinate the implementations of Data management features according to Data Governance roadmap

        Define and prioritize data management features

        Metadata management (centralizing Technical metadata & associating it with Business metadata)

        Data quality (implementing Data Quality rules, monitoring the data quality, rejecting the records under threshold, remediating & recycling these records)

        Data access (tracing access requests, allowing access based on users’ roles & attributes and other inputs)

        Data privacy (tracing personal information, deleting corresponding records following policy rules …)

        Ensuring MDM business metadata alignment with Global Data Catalog

        Describe and follow-up features’ implementations with internal stakeholders (Data Engineering, Enterprise Architecture, Quality service teams …)

        Ensuring Data Management features’ coverage & usage

        Define and implement data management features’ observability KPIs to be leveraged by internal stakeholders including Quality Service teams

        Iteratively define & coordinate implementation of these features’ evolutions

        Fostering data management community across Zones/Entities/Domains

        Communicate and share practices with IT as much as Business stakeholders

REQUIRED PROFILE

        Is deeply knowledgeable & experienced on Data management practices listed above

        Is capable of communicating the Data Management practices to the stakeholders (IT & Business roles, including the Data Governance office)

        Is capable of mobilizing and coordinating all required stakeholders

        Is skilled in project planning, prioritizing and executing

        Experienced with a Data Catalog solution and its implementation

        Experienced with Google Cloud platform suite is a plus (BigQuery, Dataprep, Google Data Catalog etc …)