Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Île-de-FranceClichy
Finance & Controlling
Full - Time
18-Jan-2021

Mission du poste

Au sein de l'équipe en charge des outils de reporting Groupe, ce poste est essentiellement basé sur l'utilisation, la maintenance et le développement de SAP Financial Consolidation pour le reporting et de SAP BusinessObjects pour la BI. Cette équipe est rattachée et répond aux besoins métiers de la Direction Financière pour assurer le pilotage économique du Groupe.


Responsabilité du poste

 • Domaine SAP Financial Consolidation
  • Gestion des projets de développement et d'amélioration des applications
   • Refonte de reportings à la demande des clients internes
   • Adaptation à des nouvelles normes ou à une nouvelle organisation
  • Création ou la mise à jour des états de saisie ou de restitution
  • Gestion opérationnelle et administration des remontées. (Création des reportings par unité, génération des liasses, …)
  • Création ou la mise à jour des états de saisie ou de restitution
  • Assistance fonctionnelle et technique aux utilisateurs de l'application
  • Suivi des tableaux de bord de monitoring de l'application en collaboration avec les équipes infrastructure et les partenaires extérieurs
 • Domaine SAP BusinessObjects et DataServices
  • Gérer les univers pour répondre aux évolutions de SAP Financial Consolidation
   • Définition et paramétrage des univers (Gestion des tables SQL, des vues, des index, …)
   • Gestion des chargements via DataServices (Procédures SQL)
   • Suivi de l’exploitation, clôtures
  • Gestion des profils et des accès utilisateurs
  • Support, formation et assistance utilisateurs
  • Suivi des versions et veille technologique
  • Collaboration avec les équipes techniques internes/externes

Expérience et formation

 • De formation supérieure, vous justifiez d’une expérience de 3/5 années dans une fonction similaire ou dans le conseil, avec une expertise technico-fonctionnelle
 • Anglais parlé – lu – écrit
 • L'espagnol ou le chinois serait un plus

Qualités requises

 • Connaissance approfondie des outils SAP Financial Consolidation / SAP BO / DataServices / SQL
 • Appétence pour la gestion des progiciels de reporting et pour les analyses financières
 • Rigueur / esprit d'analyse
 • Réactivité / disponibilité
 • Bon relationnel : sens du service / écoute des utilisateurs / force de proposition