Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Île-de-FranceClichy
Information Systems
Full - Time
08-Jan-2020

Context


The mission is to technically oversee a team of experienced front and back developers in a marketing digital environment.

You will work in a fast-pace global digital team in charge to push the group digital transformation to the next level. you will evolve in a multi-cultural and international team, with a lot of interactions with international teams.

The Operational Tech Lead will be in charge to manage day-to-day operations with a team building/running multiple APIs and front web applications.

The Operational Tech Lead must be fully operational and hands-on on web infrastructure (.NET Core) and developments (Vue.JS, Node.JS).

This role reports directly to the Head of Technology.

 

Key responsibilities

 • Ensure consistency, quality and maintainability of developments
 • Manage team’s workload and alert on risks
 • Guide team development efforts towards successful project delivery and Products roadmap
 • Ensure cross-knowledge between front and back developers, and Product Owners.
 • Ensure synchronization between source code and code documentation.
 • Code prototyping and Pair programming
 • Ensure consistency of UI with UX designers specifications
 • Contribute to the tech strategy

The Operational Tech Lead has a comprehensive understanding of Rest API and micro-service oriented application development techniques and theories.

 

Hard skills

 • Rest APIs
 • C#, JS, NodeJS development
 • Serverless platform management and dockers
 • Google Analytics tagging
 • Gitflow 
 • TDD
 • CI/CD operations

 

Soft skills

 

 • Strong collaboration and communications skills.
 • Ability to balance between Scrum/sprints processes and business priorities
 • Ability to work in a complex and fast-moving organization with on-the-go specifications
 • Ability to sum-up technical problems with transparency and solutions


Our technical environments

 

 • Microsoft Azure and Google Cloud Platform
 • .NET Core, Vue.JS, and NodeJS
 • Design System Figam
 • GIT
 

Minimum Requirements 

 • 7+ years’ experience as a Software Developer

 • Prior experience in a technical leadership position

 • French and English