Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Île-de-FranceClichy
Information Systems
Full - Time
01-Oct-2020

Context :

·        Data migration from 18 existing ECC to new SAP S4/Hana ERP

·        International program with high visibility – (+22 rollouts in total)

·        Rich environment (numerous actors (Business Owers, integrators, applications)

·        Informatica ETL

Abstract:

Within a large-scale migration program from 18 ECC to One SAP S/4 Hana ERP, the data team needs a technical lead to build data migration strategy and orchestrate all activities. In the global deployment team, you will have a key role between our business stakeholders and the technical ETL team first on a pilot entity and then for each new comers on the platform.

Mission:

·        Definition of the data migration approach and strategy

·        Definition of the data migration plan in line with global program timeline

·        Supervision of all data migration activities (scope definition, ETL specifications, tests, data cutover procedure)

·        Coordination of functional and technical specialist teams, management of technical migration resources (included 3rd Party)

·        Definition of relevant KPIs and project reporting

Required skills/experience:

·        Project Experience: Data Migration, multiple ERP implementations

·        Experience in ETL / Data Migration / Data Quality / Data Analysis

·        Team Lead experience would be a plus

·        Practical experience with S/4 Hana would be a plus

·        Autonomous, accountable and with good communication skills, looking for a challenge

·        Fluent in English (mandatory)