Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Clichy
Finance & Controlling
Full - Time
08-Jan-2021
Contrôleur interne – FINTECH TRESORERIE

Dans un souci permanent de contrôle et de sécurité, la Trésorerie Globale de L’Oréal basée à Clichy assure les financements, la liquidité et la fluidité des flux de trésorerie ainsi que la gestion du risque de change. 

Rattaché/e au responsable du contrôle interne de la Trésorerie Globale, le contrôleur interne de la Fintech Trésorerie vérifie l’application aux référentiels de contrôle interne et veille à l’articulation des fonctions de contrôle interne appliquées au métier de la trésorerie ainsi qu’à l'efficacité des dispositifs de maîtrise des risques.

Missions clés

Le contrôleur interne de la Trésorerie met en œuvre les actions suivantes afin de renforcer l’efficacité des processus, prévenir les risques et de contribuer ainsi au développement pérenne de l’activité:

 • Participe à l'organisation et à la formalisation du dispositif du contrôle interne (charte, processus de pilotage, plan de contrôle, responsabilités des acteurs…). 
 • Accompagne les équipes travaillant sur les activités de le Fintech Trésorerie du Groupe dans la mise en place de leur dispositif de contrôle interne
 • Effectue des contrôles sur la validation des opérations et le suivi des limites ainsi que des vérifications a posteriori sur la clôture mensuelle des opérations de trésorerie (valorisation des portefeuilles par exemple).
 • Met en œuvre les contrôles permanent de 2ème niveau conformément au plan de contrôle et communique aux équipes concernées les résultats et les recommandations qui en découlent. A ce titre, il vérifie l'application des procédures internes ainsi que la conformité des opérations traitées avec les normes du Groupe.
 • Participe au dispositif de maîtrise des risques de la Trésorerie Groupe.
 • Organise les ateliers de travail concourant au plan de continuité d'activité et à la gestion de crise. 
 • Participe au déroulement des missions d’audit interne/externe du périmètre de la Fintech Trésorerie et suit puis actualise l'avancement des actions correctives.
 • Apporte son concours aux projets d'amélioration du Contrôle Interne (TOP 5, séparation des tâches, prévention fraude, sécurité des moyens de paiement).
 • Participe aux actions de sensibilisation initiées par la Direction Risk Management & Compliance (DRMC) concernant les sujets de déontologie et d’éthique en particulier le programme de prévention de la corruption au sein de la Trésorerie Groupe. 

Compétences recherchées
 • Formation supérieure en gestion ou finance (Bac+5) ;
 • Rigueur et organisation ;
 • Appétence pour les systèmes d’information (une connaissance de KTP et DIAPASON serait un plus) ;
 • Priorise et simplifie les messages pour obtenir le soutien des managers et l’adhésion des équipes (management transverse) ;
 • Première expérience réussie dans l’audit ou le conseil idéalement en cabinet de type Big4
 • Anglais écrit et parlé.