Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Clichy
Finance & Controlling
Full - Time
15-Feb-2021

Contrôleur de Gestion - Prestige et Collections International


Missions :

 • Gestion de la tarification quotidienne pour l'ensemble des zones tarifaires du groupe

 • Suivi des PVIS (coûts de production) facturés par les usines

 • Suivi et aide à la décision sur la rentabilité des lancements (multi-zone)

 • Réalisation des notes de rentabilité à chaque réunion importante à destination du CODIR et de la Division

 • Analyse des risques financiers pour aide à la décision (synthèse mensuelle - avec probabilité et échéancier - à mettre en place pour prendre en compte ces éléments dans les ORL)

 • Mettre en place les outils de suivi/d'aide à la décision sur des sujets de rentabilités à destination du marketing (boîte à outil Marketing)

 • Mise en ligne des prix de cession des lancements et des coffrets pour l’envoi des book marketing

 • Réalisation des tableaux de bord de la marge à destination du contrôleur de gestion : analyse des écarts par axe, par zones, analyse des effets mix, contrôle des taux de marge, cohérence des données dans BOOST

 • Participation au pré-budget de la marque pour une bonne introduction entre la tarification et la marge/P&L (vision élargie du groupe)

 • Participation/construction du Budget – Marge + Définition des PC Budget

 • En charge de la codification Compass


Profil :
 • Master en économie, finance ou comptabilité (BAC+5)
 • 3 à 5 ans d'expérience en audit ou en contrôle de gestion
 • Excellent communicant, vous êtes rigoureux, flexible et avez de profondes capacités d'analyse
 • Capable de travailler dans un environnement international
 • Anglais courant