Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Île-de-FranceLevallois-Perret
Information Systems
Full - Time
24-Aug-2020

Contexte :

 

Au sein de la Direction des Systèmes d'Information du groupe L'Oréal, Le département RUN de l'IT FRANCE recherche un Senior Application Manager pour les domaines SALES&MARKETING & RETAIL.

Dans ce cadre, vous apporterez méthodologie et rigueur sur le domaine Run, en pilotant et mettant en place des méthodes et process de Service Delivery transverse pour garantir la qualité de service en production et du Run transverse des applications des domaines.

 

 

Mission :

 

 

 • Développer et maintenir des relations et une communication efficace avec les utilisateurs internes et fournisseurs externes.

 • Faire preuve de sensibilité à l'égard du métier de L’Oréal / Business

 • Coordonner les différents partenaires afin de faire face aux incidents

 • Définir et gérer les services de soutien et superviser leur fonctionnement dans le cadre des normes définies (définir et examiner les indicateurs de performance clés, les mesures et les accords de niveau de service et les performances)

 • Gérer les escalades, les crises et les situations exceptionnelles et définir les plans d'action d'urgence

 • Créer et utiliser des processus industrialisés : gestion de crise, gestion des incidents, gestion du changement, gestion des problèmes

 • Créer un catalogue de services et identifier de nouveaux services

 • Coordonner les ressources humaines internes/externes dans le domaine de responsabilité

 • Participer à la sélection des fournisseurs externes ainsi qu'aux services externalisés sous contrat ; tout en gérant les contrats des fournisseurs (aspects techniques, commerciaux et juridiques).

 • Développer et maintenir des relations / communications efficaces avec les utilisateurs internes et/ou les fournisseurs externes

 • Coordonner les ressources humaines internes/externes dans son domaine de responsabilité

 • Assurer le développement de l'expertise et du savoir-faire dans son domaine de responsabilité

 

 

Profil :

 • Formation bac+5,

 • 5 ans d'expérience sur du Service Delivery des applications critiques.

 • Process ITIL

 • Maitrise de l’outil Service Now

 • Esprit d'équipe collaboratif

 • Sens du service

 • Excellent relationnel

 • Rigueur

 • Bonnes compétences techniques générales des SI (architecture, réseau, etc), CEGID apprécié