Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Paris
Legal
Part - Time
12-Nov-2020

 

Au sein de la Direction Juridique du groupe L’Oréal, l’équipe « Data Privacy » est à la recherche d’un(e) alternant(e) à partir du mois de Janvier 2020.

La confidentialité des données concerne la protection des données personnelles des individus : nos employés, nos consommateurs, nos partenaires commerciaux. Aujourd’hui, la protection des données personnelles est une préoccupation majeure pour le groupe. La communauté « Data Privacy » interagit et coopère au quotidien avec toutes les équipes dans les entreprises, les marques, les fonctions et les pays. La mission de l’équipe dans laquelle vous évoluerez repose sur 3 piliers principaux :

1. Gérer la gouvernance de la protection des données

2. Conduire et contrôler le respect de la confidentialité des données

2. Sensibiliser, former et communiquer sur la protection des données

Missions

Vous interviendrez plus particulièrement sur les missions suivantes :

  • Accompagnement de la conformité data privacy des projets
  • Participation à la rédaction de Guidelines et de formations
  • Analyse et veille juridique sur les sujets de protection des données
  • Participation à la négociation de contrats liés à l’intégration, au développement, aux prestations de services d’assistance technique, aux services télécom, etc.)

Profil recherché

  • Vous êtes étudiant(e) en Master 2 avec un cursus droit ou école de commerce
  • Vous avez une formation et des connaissances solides en protection des données
  • Vous parlez couramment français et anglais
  • Vous êtes ouvert d’esprit, agile, rigoureux et pragmatique
  • Vous avez une bonne capacité d’adaptation et le sens du service
  • La connaissance de l’univers digital et des nouvelles technologies serait un plus