Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

PrahaPrague
Legal
Full - Time
23-Sep-2020
 

ARE YOU INTERESTED IN:

 • Data Privacy?
 • International environment?
 • IT and digital security?


L’Oréal Czech Republic is looking for a new colleague, who wants to explore and enlarge DATA privacy environment in one of the biggest FMCG Company in the world about!

Data Privacy Officer (DPO) is responsible for supervising compliance of the Country legal entity with Data Privacy laws and in consistency with Group Data Privacy policies and guidelines.

 

YOU WILL:

 

        LOCALLY SET UP, DRIVE AND IMPLEMENT DATA PRIVACY 

 • Define, inform and advise on data privacy policies
 • Ensure effectiveness of Group and local data privacy policies and procedures (including assisting in data subject requests, personal data breaches and vendors management)
 • Ensure with IT Security that appropriate security measures are implemented
 • Adapt standard data privacy contractual clauses and processes with consumers, customers and suppliers
 • Animate a Data Privacy Committee with key local stakeholders (e.g. Legal, IT, Digital, Marketing, HR)
 • Identify and animate a Data Privacy Network of Data Privacy champions
 • Liaise and coordinate with Group DPO and Group Data Privacy stakeholders
 • Report regularly to Country Management Committee on the Data Privacy program, evolution of regulations and risk exposure
 

       MONITOR LOCAL ENTITY’S DATA PRIVACY COMPLIANCE  

 • Provide operational guidance
 • Monitor documentation of processing activities (including into register)
 • Cooperate with Data Protection Authority and be its main point of contact
 • Advise on notifications to be filed to Data Protection Authority
 • Review and negotiate if need be any Data Privacy contractual clauses with customers and providers
 • Get involved to assess internal projects and make recommendation to ensure their data privacy compliance (including privacy impact assessment)
 • Handle personal data breaches’ crisis in coordination with relevant functions and Group DPO
 • Monitor that data subjects’ requests are handled adequately and in a timely manner


       RAISE INTERNAL AWARENESS  

 • Ensure existence and roll-out of training program for all employees
 • Communicate internally regularly and organize internal events (such as a “Privacy Days”)
 • Monitor the state of the art on Data Privacy (participate to conferences and training). 
   

YOU ARE the one, if you have: 

 • Expert knowledge of Data Privacy law, regulations and practices (professional certification required)
 • Good understanding of IT and Digital challenges and business stakes
 • Strong project management skills
 • Solid communication skills to work in multi-national environments
 • Ability to influence key stakeholders and manage relationships
 • Confident level of English communication skills
 • Ideally Czech / Slovak speaker
  

YOU’ll gain:  

 • International working environment and opportunities for further development
 • Strong community of DPOs around the world
 • Strong Legal team to support you
 • Well-developed role with historical background
 • Competitive salary
 • Flexible working hours plus home offices
 • Attractive package of benefits (5 weeks of holiday, multisport, benefit card, discount on our products, profit sharing, and much more)


If you want to upgrade your career and join the key player in the market, we are already looking forward to your application!