Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Prague
Operations
Full - Time
31-Aug-2020

Co-packing Coordinator

L’Oréal CZ/HU/SK with its regional HQ in Prague is a fast-growing company with a strong position on the beauty market in all these countries.

Are u interested in a high prospective career in Operations?
Would you like to learn new things and develop yourself further?

JOIN OUR TEAM IN OPERATIONS DEPARTMENT AND BECOME A CO-PACKING COORDINATOR.

As Co-packing Coordinator you will have great chance to touch many different spheres as Supply Chain, Marketing, Master Data, Warehouse Processes, Purchasing and Processes of our Suppliers.

Co-packing Coordinator will be empowered to:

COORDINATE CO-PACKING PROJECTS - PROJECT MANAGEMENT

• Set up and formalize co-packing processes

 Train Suppliers and other relevant departments for new processes

• Set and control process for ensuring quality of co-pack production

• Coordinate all types of co-packs – promo packs, labelling, etc.

 Communicate with all relevant departments (Purchasing, Supply Chain, Marketing, Warehouse etc.)

• Communicate with Suppliers
• Coordinate Transport

COORDINATE STOCK OF CO-PACKS AND COSTS

• Coordination of effective labelling in due time after reception

• Control costs for co-packing and take relevant actions for efficiency

• Ensure proper data in system, working with SAP and internal tools


We are looking for:

• Native knowledge of Czech language
• Advanced knowledge of English language
• Systematic approach and strong organization skills
• Strong analytical skills and Excellent Excel skills

 You will be working in Prague Office, but once a week it is necessary to visit our warehouse in Jažlovice.

If you want to upgrade your career and join the key player in the market, we are already looking forward to your application!