Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Prague
Operations
Full - Time
07-Dec-2020


ARE YOU INTERESTED IN:

 • Master data and BI?
 • Fast FMCG market with international reach?
 • New e-commerce challenges?

L’Oréal Czech Republic is looking for a new colleague, who will become our Master Data and BI Leader of Operation division across the HUB - Czech Republic, Slovakia and Hungary.


YOU WILL:

1. Lead Business Intelligence and master data team (2 people)

 • Supervise employees and data management activities performed by them including conducting performance reviews, including resolving performance issues. Support them with daily tasks
 • Manage the scheduling of work orders
 • Deliver expected KPIs

2. Lead strategic data transformation project for OPERATIONs

 • Propose and deliver report automatization initiatives
 • Propose and deliver digitalization into OPERATIONs daily routines
 • Propose simplification of current processes to OPERATION departments
 • Create partnership with OPERATIONs stakeholders

3. Projects of the team:

 • Master data management (products, SD status)
 • Data warehousing - maximaize quality and utilization of data
 • BI service
 • Data available for anyone anytime independent on IT
 • Analytical tools in hands of our employees
 • Big data management and simulation tools implementation


YOU have:

 • POWER BI and database querying skills (advantage) 
 • Knowledge of SQL, SAP is preffered
 • Ideally experience with Team management
 • Proven experience of data consolidation and process improvement
 • Analytical mindset, innovative mindset  (able to find IT solutions based on business needs),
 • Experience from FMCG operations is big plus (customer care, supply planning, transport, distribution center)
 • Communicative CZ/SK language 
 • Knowledge of English level - B2/C1


YOU’ll find: 

 • International working environment and opportunities for further development
 • Dynamic team with highly motivating atmosphere and innovative mindset
 • Competitive salary
 • Flexible working hours plus home offices
 • Attractive package of benefits (5 weeks of holiday, multisport, benefit card, discount on our products, profit sharing, and much more)


If you want to upgrade your career and join the key player in the market, we are already looking forward to your application!