Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Rio de JaneiroRio de Janeiro
Operations
Full - Time
09-Nov-2020

Missão:

 

Coordenar o processo de Lançamentos, Renovações e Análises de Valor dos produtos de sua categoria com produção local na fábrica da L'Oréal Brazil, em colaboração com as Divisões de Negócios, R&I e demais equipes de Operações.

 

Principais Atividades:

 

·         Liderar as investigações de viabilidade técnica, econômica e de cronograma para atender às necessidades de negócio expressas nos Briefs Marketing, com a antecedência necessária para alcançar os objetivos de prazos.

·         Aconselhar as equipes de Marketing, sugerindo soluções otimizadas (em termos de qualidade, custos, cronograma, sustentabilidade e inovação).

·         Garantir a adequação da estratégia de produto com a estratégia industrial.

·         Formalizar definição do produto, de acordo com o sistema de QCP, após realização de reunião de alinhamento com os times necessários.

·         Coordenar as análises de risco para projetos tecnicamente complexos.

·         Garantir a construção e monitoramento das ferramentas de acompanhamento dos projetos de lançamentos de seu catálogo (PRI, retroplanning, QCP, Risk Analysis, etc).

·         Garantir a construção e monitoramento dos indicadores de desempenho de suas atividades.

·         Assegurar que os dados do Magellan são regularmente atualizados e que os fluxos de trabalho são respeitados.

·         Mobilizar os diferentes departamentos interessados no projeto e os especialistas necessários para garantir o seguimento preciso das tarefas.

·         Organizar reuniões a fim de persuadir, motivar e unir os stakeholders internos e externos para tomar decisões dos projetos.

·         Antecipar alertas de riscos dos projetos para os gestores e demais envolvidos nos projetos (timing, recursos, custos, riscos).

 

Conhecimentos Necessários:


·         Inglês avançado.

·         Boa comunicação e relacionamento.

·         Capacidade de argumentação e resolução de problemas.

·         Gestão de prazos e complexidade.