Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Rio de JaneiroRio de Janeiro
Sales & Business Development
Full - Time
14-Jan-2021
Já se imaginou fazendo parte da maior empresa de beleza do mundo?

Como empresa, nossa missão é levar beleza para todos. Os membros da nossa equipe e os fornecedores devem refletir a diversidade do mundo e serem empoderados a compartilhar uma variedade de pontos de vista, perspectivas e conhecimento para respondermos às necessidades de nossos consumidores e aos seus variados ideais de beleza. Um local de trabalho diverso e inclusivo leva a soluções mais inovadoras que são essenciais para nosso sucesso contínuo como negócio e como cidadão responsável.  

Por isso, para todas as nossas vagas, valorizamos a diversidade em todos os seus aspectos. 


PERFIL DA VAGA:
 • Perfil analítico;
 • boa comunicação e relacionamento interpessoal;
 • Proatividade;
 • Trabalho em equipe 
 • Resiliência pra lidar com um ambiente complexo e muito dinâmico. 
 • Forte planejamento e organização. 
 • Necessário Excel, Power Point e Inglês avançados. 

ATIVIDADES:
 • Planejamento e correta execução das campanhas e lançamentos de forma a valorizar a identidade e posicionamento de cada marca;
 • Análise e acompanhamento dos planos de mídia cooperados com os parceiros;
 • Interface com o Marketing sinalizando as necessidades do canal em termos de assets digitais e incentivos à venda assim como os prazos necessários pra cumprimento do calendário do canal;
 • Forte relacionamento com os parceiros pra obter os melhores espaços e planos de trade além de buscar sempre novas oportunidades;
 • BI - análise e acompanhamento de todos os resultados e kpis alimentando periodicamente o dashboard ;
 • Apresentação e Organização de todo o calendário de ações para cada parceiro seguindo os JBPs e estratégias das marcas;
 • Construção em parceria com marketing e clientes de todo o E-merchandising das marcas dentro dos sites;
 • Monitorar, analisar e agir para garantir os preços sugeridos de vendas das marcas;
 • Fazer planos de ação a fim de alcançar as metas de sell out;
 • Análise constante da concorrência e melhores práticas de mercado identificando tendências;
 • Suporte e Grande proximidade com a equipe comercial para que as duas áreas estejam bem alinhadas;

Você precisa ter pelo menos 18 (dezoito) anos para se inscrever. Para mais informações sobre como usamos seus dados pessoais, consulte nossa Política de Privacidade (acesse aqui). O uso do presente site é regido pelos nossos Termos de Uso (acesse aqui).