Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Rio de Janeiro
Marketing
Full - Time
17-Sep-2020
Missão:

Como empresa, nossa missão é levar beleza para todos. Os membros da nossa equipe e os fornecedores devem refletir a diversidade do mundo e serem empoderados a compartilhar uma variedade de pontos de vista, perspectivas e conhecimento para respondermos às necessidades de nossos consumidores e aos seus variados ideais de beleza. Um local de trabalho diverso e inclusivo leva a soluções mais inovadoras que são essenciais para nosso sucesso contínuo como negócio e como cidadão responsável.

Missão

Desenvolver a marca Revitalift e atuar como protagonista para o crescimento da mesma.

Orquestrar a lançamentos e impulsionar o crescimento de produtos pilares, contribuindo para a ascendência continua da sua marca. Desenvolver um produto, de acordo com o seu mercado, com a experiência do consumidor e o conhecimento da própria organização.

Principais Responsabilidades

• Garantir a identidade da marca: garantir que todas as ações estejam em linha com o sense of purpose da marca;

• Coletar e analisar insights do consumidor, do mercado e estratégias da concorrência para fazer recomendações para a liderança da marca;

• Desenvolver estrategia de lançamento de novos produtos, definição de ambição de volume e animação de portfólio;

• Propor e acompanhar as estratégias de marketing (IMC / 360 / Digital / Varejo) para construir uma estratégia integrada, envolvendo experiências do consumidor com a marca;

• Adaptar o material de comunicação (imagens, digital, ponto de venda) junto com as áreas parceiras (digital e trade);

• Analisar os dados do mercado e de consumidores e fazer recomendações para a gerência

• Liderar e gerenciar orçamento de marketing e planos de mídia;

• Orquestrar a implementação da estratégia da marca com outros departamentos da empresa (gestão, supply, vendas, trade, etc).

Conhecimentos Necessários

• Domínio e experiência com skills analíticos (analise de dados, tabelas, planilhas e cruzamento de diferentes fontes);

• Domínio do pacote Office, em especial Excel e Power Point;

• Inglês fluente;

• Desejável experiência em gestão de produto;

• Skills de comunicação (boa interface comunicativa e facilidade de navegar por diferentes áreas gerando engajamento e comprometimento de stakeholders).