Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Porto Alegre
Retail Field
Full - Time
11-Jan-2021

Missão

Gerenciar a equipe de Supervisores, Visitadores, Demonstradores e Promotores, garantindo o controle e qualidade da execução no ponto de vendas (PDV)  alinhado à estratégia da DPGP.


Principais Atividades:

 • Garante e impulsiona execução em loja:

  • Garantir a qualidade da execução, cumprindo o planejamento e as metas da regional;

  • Faz gestão de equipe e relacionamento:

  • Recrutar, gerir, desenvolver e reter a equipe Sell Out;

  • Construir e estimular bom relacionamento com os clientes, facilitando o acesso à informação de vendas e estoques aos seu time direto e Sell In;

  • Identificar, com a área de Planejamento & Performance, as necessidades de ajuste do cronograma de roteirização do time de acordo com a necessidade de cada PDV da região;

  • Desenvolver bom relacionamento com os principais clientes L´Oreal;

  • Garantir que o time cumpra as Regras Inegociáveis de EHS.

  • Avaliar performance e dar feedback  estruturado ao time sob a sua responsabilidade.

  • Acompanha e analisa performance e constrói e executa estratégia de Sell Out:

  • Consolidar e analisar as informações enviadas pelos supervisores com relatórios de preço, execução, market share, ruptura de produtos e informações da concorrência;

  • Se baseio nos dados de performance e constrói planos de ação;

  • Construir, junto com a área de Planejamento & Performance, a criação de planos para aumento do sell out e melhoria contínua da qualidade do atendimento no PDV.

  • Participar, junto com o time de Sell In, da construção do JBP (Job Business Plan) e negociação de principais clientes.

  • Favorecer um ambiente receptivo para novas ideias, projetos e iniciativas

  • Contribui e influencia a organização para mudançaVocê precisa ter pelo menos 18 (dezoito) anos para se inscrever. Para mais informações sobre como usamos seus dados pessoais, consulte nossa Política de Privacidade (acesse aqui). O uso do presente site é regido pelos nossos Termos de Uso (acesse aqui).