Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Rio de JaneiroRio de Janeiro
Finance & Controlling
Full - Time
25-Sep-2020
Missão:

Como empresa, nossa missão é levar beleza para todos. Os membros da nossa equipe e os fornecedores devem refletir a diversidade do mundo e serem empoderados a compartilhar uma variedade de pontos de vista, perspectivas e conhecimento para respondermos às necessidades de nossos consumidores e aos seus variados ideais de beleza. Um local de trabalho diverso e inclusivo leva a soluções mais inovadoras que são essenciais para nosso sucesso contínuo como negócio e como cidadão responsável.


A L'Oréal Brasil está à procura de um (a) Analista de Gestão Comercial para a Divisão de Produtos de Grande Público. O objetivo é liderar financeiramente uma regional de vendas, desenvolvendo uma vantagem competitiva no mercado, promovendo um relacionamento multifuncional com os clientes e facilitando o planejamento do negócio e a tomada de decisão.

Principais Atividades:

• Parceiro de negócio de uma regional de vendas, suportando nas decisões relevantes para o negócio;

• Desenvolver relacionamento com os clientes, equipe comercial, Trade, Supply e Crédito;

• Maximizar as iniciativas por canal de vendas e impulsionar a valorização do canal;

• Analisar os níveis de rentabilidade para os clientes e para L´Oréal. Desenvolver e liderar planos para garantir que os níveis de lucro atendam às expectativas da L´Oréal e dos clientes;

• Impulsionar o planejamento e acompanhamento dos planos com cada cliente e definiçãod e metas por cliente, alinhando interna e externamente;

• Executar avaliações e benchmarks de canal e Go To Market que identifiquem oportunidades de negócio;

• Garantir as análises de pré e pós pagamento para despesas comerciais: Coop e Price off ;

Antecipar e comunicar possíveis problemas com os clientes, criando soluções/planos de ações para resolvê-los;

• Garantir que os termos comerciais dos clientes estejam em conformidade com as políticas;

• Contribuir para o constante desenvolvimento de controle de investimentos e políticas comerciais.

Conhecimentos Necessários:

• Curso superior completo;

• Experiência na área financeira (diferencial em gestão comercial);

• Excel avançado;

• Nível de inglês avançado a fluente.

• Diferencial: conhecimento em SAP e Compass.