Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Rio de JaneiroRio de Janeiro
Digital
Full - Time
18-Jan-2021
Já se imaginou fazendo parte da maior empresa de beleza do mundo? 

Como empresa, nossa missão é levar beleza para todos. Os membros da nossa equipe e os fornecedores devem refletir a diversidade do mundo e serem empoderados a compartilhar uma variedade de pontos de vista, perspectivas e conhecimento para respondermos às necessidades de nossos consumidores e aos seus variados ideais de beleza. Um local de trabalho diverso e inclusivo leva a soluções mais inovadoras que são essenciais para nosso sucesso contínuo como negócio e como cidadão responsável.

Missão:
Assegurar a máxima eficiência na estratégia e implementação das ações de Performance (search + e-comm media) e operação de Precision Advertising .  

Resumo da função e principais responsabilidades: 

O gerente de performance é responsável pela mídia destinadas aos canais online de vendas e por 100% da estratégia de search, auxiliando as marcas na definição de territórios.  Além disso, ele cumpre um papel importante de liderança da FMP  e Trading Desk que operam a mídia digital das  4 divisões, 

- Definição, implementação e acompanhamento da estratégia de search, com visão multi-categoria para garantir maximização do budget e evitar sobreposição interna entre as marcas. 
- Definição e implementação da mídia de e-commerce  com foco em lojas próprias, mktplaces e e-retailers  
- Implementação de inovações
- gestão de equipe 

Background/experiências necessárias/ Competências Técnicas 

- alto conhecimento técnico nas plataformas de Facebook e DV360 
- desejavel certificação  google para operar plataforma  
- alto conhecimento de mídia programática 
- conhecimento técnico para ecossistema de tagging de mídia  
- experiência em gestão de fornecedor 
- experiência em gestão de equipe 
- flexibilidade e alta capacidade de lidar com pressão 
- alta capacidade relacional 

Você precisa ter pelo menos 18 (dezoito) anos para se inscrever. Para mais informações sobre como usamos seus dados pessoais, consulte nossa Política de Privacidade (acesse aqui). O uso do presente site é regido pelos nossos Termos de Uso (acesse aqui).