Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Rio de Janeiro
Digital
Full - Time
18-Nov-2020
Como empresa, nossa missão é levar beleza para todos. Os membros da nossa equipe e os fornecedores devem refletir a diversidade do mundo e serem empoderados a compartilhar uma variedade de pontos de vista, perspectivas e conhecimento para respondermos às necessidades de nossos consumidores e aos seus variados ideais de beleza. Um local de trabalho diverso e inclusivo leva a soluções mais inovadoras que são essenciais para nosso sucesso contínuo como negócio e como cidadão responsável.

Por isso, para todas as nossas vagas, valorizamos a diversidade em todos os seus aspectos.


Missão:

Consolidar, integrar e analisar os principais dados digitais da companhia, com foco em gerar insights acionáveis e identificar oportunidades de negócio para as marcas e divisões da L'Oréal.

Responsabilidades:

- Liderar projetos digitais, levantamento de necessidades e proposição de soluções para clientes internos;
- Gestão de parceiros externos, criação, manutenção e melhoria contínua de bancos de dados de performance digital da empresa (habilidades com Power BI / DOMO);
- Criação de apresentações para divulgação de insights para stakeholders de diversos níveis hierárquicos, conseguindo conciliar competência técnica e analítica com boa comunicação interpessoal para influenciar decisões de negócio;
- Liderar a gestão dos estudos de performance de campanha de mídia, como os BrandLifts e Marketing Mix Modeling
- Liderar o HUB de dados digitais da empresa, Digital Cockpit