Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Central and WesternHong Kong
Marketing
Full - Time
27-Jan-2021

Key Job Accountability:

Contribute to brand profitable growth by designing and implementing local CRM solutions to engage, retain, upsell & recruit consumers and leverage insight and data.

Plan

 • Plan and deliver local CRM strategies across the brand for both online and offline encouraging customer retention, customer loyalty, promoting the brand and the new products
 • Design loyalty program, customer journey automation & CRM activities to engage consumer, build sustainable growth on membership lifetime value and is aligned with business target
 • Turn data of consumer analytic & customer journey mapping into actionable consumer insights maximize commercial opportunities
 • Partner and collaborate closely with all departments, including acquisition, analytics, eCommerce, technology, creative, and sales

Manage the local CRM Platform

 • Implement and optimize the CRM platform use, ensure it works seamlessly across the organization and captures all required information at key points in the customer life cycle
 • Work closely with all departments to ensure the CRM works effectively for all aspects of the brand/division
 • Ensuring CRM communications and database segmentation effectiveness for targeted marketing activities in respect to local behaviors
 • Manage and monitor data acquisition strategy in line with Group recommendation

Execute local CRM Programs
       -      Create local CRM programs to engage consumer in line with local specifics
       -      Has a broad vision of CRM potentialities and foster cross brands, categories or    

               divisions opportunities
       -      Maximize efficiency & costs: migrating when necessary to lower cost mediums
       -      Enhance local business opportunities through external partnerships

Skill, Knowledge & Experience Required:

 1. Solid experience in driving data-driven CRM strategy & CRM campaigns
 2. Good experience with CRM tools
 3. Strong communication skill, analytical mindset and project management skills
 4. Entrepreneurship and Commitment in taking new challenges and self-motivation