Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Central and WesternHong Kong
Marketing
Full - Time
05-Nov-2020

Key Job Accountability

 1. Plan and deliver local CRM strategies across the brand for both online and offline encouraging customer retention, customer loyalty, promoting the brand and the new products
 2. Design and execute loyalty program, customer journey automation & CRM activities to engage consumer, build sustainable growth on membership lifetime value and is aligned with business target
 3. Turn data of consumer analytic & customer journey mapping into actionable consumer insights maximize commercial opportunities
 4. Partner and collaborate closely with all departments, including acquisition, analytics, eCommerce, technology, creative, and sales; ensure the CRM works effectively for all aspects of the brand/division
 5. Identify proper tools and work process to internalize & aggregate key analytics reports to increase visibility and efficiency in accessing CRM performance KPIs
 6. Work with IT / Vendor on CRM System set up; enhancement and maintenance
 7. Ensure CRM communications and database segmentation effectiveness for targeted marketing activities in respect to local behaviors
 8. Manage and monitor data acquisition strategy in line with Group recommendation
 9. Create local CRM programs to engage consumer in line with local specifics

Skill, Knowledge & Experience Required

 1. Solid experience in driving data-driven CRM strategy & CRM campaigns
 2. Good experience with CRM tools
 3. Strong communication skill, analytical mindset and project management skills
 4. Entrepreneurship and Commitment in taking new challenges and self-motivation