Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Paris
Retail Field
Full - Time
13-Oct-2020

VOTRE MISSION CHEZ L’OREAL

Au sein de la Division Luxe France dans la Maison Carita, vos missions comprendront: 


- Fournir des services professionnels du visage et offrir des conseils d'expertise en soins de la peau aux clients au standard de la Maison Carita.

- Évaluer les besoins des clients et fournir des traitements et des conseils produits appropriés

- Fournir un service de traitement selon la norme de la marque

- Conseiller les clients sur la routine de soin quotidienne

 

- Liez les offres de services et les produits de vente pour atteindre l'objectif de vente. Maximisez le taux d'occupation quotidien de la cabine.

- Participer aux événements locaux de relations publiques / promotion sur les soins de la peau

- Soutenir les opérations quotidiennes aux activités des points de vente (POS):

          - Suivre les procédures CRM de marque pour recruter et fidéliser les clients.

- Opérations du système de point de vente (MARS)

          - Support d'inventaire

- Maintenir la qualité de la cabine et assurer un niveau de stock suffisant.

- Traitement des réclamations clients.


CDD de 6 mois à pourvoir dès maintenant.