Σύμβαση αορίστου
Seoul, Seoul
Corporate Affairs & Engagement
Full - Time
15-Dec-2023

[L'oreal] LD - Giorgio Armani Beauty - Communication Team Manager 


JOB SUMMARY 
Define the communication strategy to develop the brand image, and its visibility and reinforce locally its reputation over time.
 • Build and implement a 360° external communication strategy in consistency with the international brand communication strategy and the local business strategy for the entity
 • Develop and implement the integrated communication campaigns on major product launches, brand projects and events (philanthropy, sponsorships, etc).
 • Media publicity: strengthen the media publicity activities (product placement, tie-up, and editorial pitch) and build/maintain close relations with top-tier media. Plan and manage media tie-up/editorial content projects, including digital viral communication through media’s accounts
 • Work closely with PR agencies to draft and disseminate press releases for maximum media coverage.
 • Manage Public Relations: spokesperson, ambassadors…
 • Closely monitor media coverage and take proactive action to maintain a favorable brand image, identify issues related to the brand and anticipate crisis, and coordinate with country corporate communication team.
 • Support and advise the Marketing & Communication Team Manager on brand communication topics
 •  Advise for internal and external speeches
 • Build and manage an internal communication plan in line with the external plan
 • Manage yearly and monthly PR budget

QUALIFICATIONS
 • Education: University graduate
 • Years of experience: +9~10 years
 • Specific Career Experience: Minimum 7~8 years experience in Communications in the cosmetic/FMCG industry 
 • Language: Fluent in both Korean and English
 • Other Skills: Computer skill proficiency: MS PPT, Excel, Word

(*Please attach your updated Eng. resume when you apply)
 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.