Σύμβαση αορίστου
Seoul, Seoul
Training & Education
Full - Time
28-Aug-2023

[L'oreal Korea] YSL - OMNI Retail Specialist


JOB SUMMARY 


Off-line 이벤트 전략 및 목표 달성

 • 오프라인 이벤트 전략 및 목표 달성 (매출, 신규고객)
 • 포디움 이벤트, 뷰티 클래스, VIP 행사 등의 콘텐츠 개발, 스피치 및 지원 업무

Education Operation

 • 뷰티 테크와 아이패드 등 오프라인 디지털 서비스 관리
 • 유니폼 & 그루밍 관련 준비
 • 교육자료 제작 등 교육와 코칭 

브랜드 e-commerce 매출 목표 지원

 • 브랜드 전문가로서 브랜드 e-commerce 라이브 목표 달성
 • 브랜드 전문가로 라이브 커머스에 참여 또는 라이브 커머스 상담을 위한 E채팅 참여


[자격요건]

 • Education: 뷰티 관련 전공자 우대
 • Years of experience: min. 3~7년차 내외 뷰티 브랜드 Professional 경력자
 • Specific Professioncal Experience 

  1) 프로모션 팀 또는 아티스트 경력 우대    

  2) 온라인 라이브 방송 진행 경력 우대

  3) Other Skills: MS Excel, PPT 활용 가능자 우대


[지원서 및 참고사항] 

 • 개인 국문이력서 & 자기소개서 (지원동기 & 포부포함) 
 • 대면 인터뷰 진행시 : 인터뷰 진행자에 한하여 PT 준비 및 발표


(*지원시 업데이트된 국문이력서(+자기소개서 포함)를 첨부하여 지원 부탁 드립니다.)

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.