Σύμβαση αορίστου
Seoul, Seoul
Communication
Full - Time
08-Sep-2023

[L'oreal Korea] Sustainability Manager - CA&E team (Communication Affairs & Engagement)[JOB SUMMARY]

L’Oréal has a strong vision for sustainability and inclusion. Under the L’Oréal for the Future program, we are committed to transforming our business to respect the planetary boundaries and to supporting urgent social and environmental needs. To make this a reality, we have activated a L’Oréal for the Future committee in each market. 


In Korea, as part of the Corporate Affairs & Engagement (CA&E) team, the Sustainability Manager will be responsible for driving L’Oréal for the Future initiatives in Korea, collaborating closely with internal stakeholders for implementation of long-term sustainability goals, and developing a compelling narrative on L’Oréal Korea’s sustainability journey. [CORE WORK ACTIVITIES] 

 • Drive new and existing L’Oréal for the Future initiatives in Korea in alignment with the global sustainability goals and strategic framework 
 • Support the L’Oréal for the Future leader in Korea and activation of the L’Oréal for the Future committee 
 • Work closely with the various internal stakeholders, including operations, EHS, purchasing, HR, and the divisions, to monitor the progress and implement necessary measures for sustainability goals related to fighting climate change, preserving natural resources, managing water sustainably and respecting biodiversity 
 • Serve as a L’Oréal for the Future coordinator for group-level CSR activities and brand cause programs 
 • Liaise between with HQ, zone, and local teams on L’Oréal for the Future guidelines and processes 
 • Elevate L’Oréal Korea’s reputation as a beauty leader committed to environmental and social sustainability through compelling storytelling and content development  
 • Engage employees with the L’Oréal for the Future program by organizing events and programs for employees to better understand and support our sustainability vision [QUALIFICATION]

 • University graduate
 • 8+ years
 • Experience related to ESG and sustainability 
 • Understanding of environmental policies on energy, plastic use, packaging, etc. 
 • Strong project management skills, communication skills and the ability to multi-task 
 • Ability to influence and work with multiple stakeholders – internal & external 
 • Need to be agile, flexible and detailed oriented
**Resume is required to apply (지원 시 반드시 이력서를 첨부해주시기 바랍니다)

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.