Σύμβαση αορίστου
Seoul, Seoul
Supply Chain
Full - Time
19-Mar-2024

[L'oreal Korea] Retail Supply Chain Manager - Corporate Operation SCM-Luxe team


[JOB SUMMARY]

Ensure product availability in stores while maintaining a healthy stock coverage and smooth operations in stores, in coordination with the retail business team. Implement the Retail Playbook and Handbook processes in order to:

 • Ensure on-shelves availability in stores
 • Ensure the expected service level
 • Manage the replenishment parameters (in automatic replenishment system): stock mini/maxi, delivery frequency, minimum order quantities…
 • Work closely with merchandising and retail business teams to adjust store replenishment strategy regarding launches, seasonal activities, promotions.
 • Anticipate Excess & Obsoletes (E&O) and implement necessary action plan to decrease them
 • In case of dedicated Retail channel in the forecasting tool, manage the forecasts and share with global Demand Planner.
 • If not, give all information to help the Demand Planner to build the global forecast (especially on launches and promotions)
 • Coordinate delivery parameters between stores and Distribution Center to take into account constraints and needs, and optimize cost to serve and efficiency, defining a Service Level Agreement.


Train the retail business teams (Brand retail managers, Area managers…), implement processes; then ensure their application by the Retail business teams and the stores to:

 • Ensure the expected quality of stock, in terms of accuracy, discrepancies, deviation, and shrinkage: - Daily Operations (reception / product return / stock movements/replenishment from back room to shelves...) - Stock take methodology & frequency
 • Minimize the time spent in stores for SC activities: reception, replenishment, stock take…
 • Assess the SC performance at stores through regular field visits and KPIs monitoring
 • Be stores’ contact window for supply chain related issues


[QUALIFICATION & PREFERENCE]

 • A graduate of Bachelor’s degree
 • +7 years
 • FMCG Preferred
 • Should be fluent in both Spoken and Written Korean & English
 • Strong analytical and problem-solving skills with an eye for details, Able to work under pressure in a fast-paced environment, Excellent communication skills and must be a team player, SAP experience preferred, Good excel skills.


**Resume is required to apply (지원 시 이력서를 반드시 첨부해주시기 바랍니다)

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.