Σύμβαση αορίστου
Seoul, Seoul
Finance & Controlling
Full - Time
12-Sep-2023

[L'oreal Korea] Luxe Div. Finance Controller[JOB Summary]

 • Participate in drafting financial plans, Budget and Trend. 
 • Produce financial reports considering P&L closing, including sales, headcount, and all related expenses. 
 • Track the consistency between budgetary targets and business flow to propose the right direction to Sales/MKT.
 • Undertake cost analyses to detect risks and Identify business opportunities to optimize resource allocation.
 • Track ROI of Advertising and Promotion costs, especially spending related to digital activity.
 • Validate Sales Forecast data to ensure sales targets and proper stock management. 
 • Implement good Internal Control practices within his/her area of activity.QUALIFICATIONS


 • Education: University graduate (Accounting, Finance, or any relevant Business/Finance major preferred)
 • Years of experience: Min. 5 years in Financial Planning / FP&A solid experience
 • Specific Career Experience 
  • Min. 5 years experience in the cosmetic/F&B industry or e-commerce industry like social commerce/open market as a business controller
  • Must showcase advanced-level the MS Excel
  • SAP experience preferred
 • Language: Fluent in both Korean and English(*Please upload your updated English resume when you apply.)

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.