Σύμβαση αορίστου
Seoul, Seoul
Operations Development
Full - Time
13-Nov-2023

[L'oreal Korea] KIC Div. (Korea Innovation Center) - Product Development Project Manager (Operations)


Manage a portfolio of projects within Operations, as a brand business partner, and in collaboration with R&I, with an overall vision of the finished product (pack, formula, process), in compliance with commitments made with the brands, by ensuring global responsibility for the project (TTM, gross margin, SBWA, perceived value, innovation, quality).

 • Help brands prepare launch plans by incorporating profitability, scheduling, TTM, and quality, and Sharing Beauty With All challenges. - Develop his/her knowledge of the market/competition as part of a category-based approach 
 • Promote and transform product innovation projects with the brands, in collaboration with the Operations Innovation department. 
 • Create, distribute, and optimize PSIs in SPOT - Discuss and build, together with the brands, the Sharing Beauty With All roadmaps and ensure they are monitored 
 • Study the feasibility of new briefs and advise marketing by providing optimized solutions (pack, formula, process) as part of a consumer-centric and perceived-value approach. 
 • Contribute to the design-to-value approach by suggesting appropriate value-analysis actions (packaging, process, formulas) and by deploying validated actions. 
 • Formalize and validate the technical translation of the marketing brief in compliance with the QCP system, including validation and monitoring of Autocomms. 
 • Implement and conduct product risk analyses where necessary. 
 • Prepare, distribute, and ensure the follow-up of PRIE/PVISE estimates; discuss the gross margin and report dilutive projects. 
 • Prepare, distribute, and ensure the monitoring of schedules. 
 • Ensure regular data updates in Magellan and compliance with workflows 
 • Mobilize actors involved in the project and the necessary experts and ensure appropriate reminders are sent out. 
 • Report regularly on the progress of projects, report deviations (definition, scheduling, price, SBWA commitments), and suggest solutions. Depending on the division, manage/coordinate multidisciplinary projects (process, tools, formulas, etc.) 
 • Show flexibility to speed up development and activate TTM improvement leversPROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCIES


NURTURES THE PIONEERING SPIRIT

 • The driving force for all organizational and process improvements. 
 • Identify the brand's innovation needs and push innovative solutions (packaging innovation, process, formula) 

CONSUMER-ORIENTED 

 • Understands and takes cognizance of Brand strategy (quality, profitability, quality level, etc.) and the challenges faced by Operation 
 • Develops optimized solutions (value for money, timescale, sustainability) to meet MKT expectations in accordance with operations strategy

“MAKE IT HAPPEN” WITH OPERATIONAL EXCELLENCE AND AGILITY 

 • Leads their development projects with rigor, aiming for operational excellence 
 • Optimizes the management of their projects by providing, at the right moment, the inputs needed for decision-making 
 • Demonstrates knowledge of the technical areas of their activity: packaging, formula, manufacturing and packaging processes, supply 

CONTROLS RISKS AND OPERATES RESPONSIBLY 

 • Understand l'Oréal's organizations, its Corporate Social Responsibilities, and its design quality system 
 • Be able to obtain information from experts in a meaningful way to anticipate and manage risks


QUALIFICATIONS

 • Education:  Above University graduate (BA/BS degree)
 • Years of experience: +5~6 years
 • Specific Career Experience: 
  • Minimum of 5 years of experience in beauty(make-up) cosmetic product operations
  • Strong understanding of  cosmetic product development work process and the way of working in MNC
 • LanguageShould be fluent in both Spoken and Written Korean & English


(*Please attach your updated ENG resume when you apply)


 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.