Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Seoul
Marketing
Full - Time
05-Feb-2021
LD(Luxe Division)_YSL_Sr. Product Manager


[JOB SUMMARY] 
Orchestrate the launches and push the growth of pillar products, market, and consumer expertise, to contribute to continued growth for the brand and the consumer relationship.


[CORE WORK ACTIVITIES]
 • Collect and analyze consumer and market insights and competition strategies 
 • Implement new launches, maintain growth in pillar products, and animate core catalog
 • Propose and monitor marketing mix strategies (IMC/360/Digital/Retail) to build integrated, engaging consumer brand experiences
 • Adapt communication material (imagery, digital, point of sale)
 • Mobilize and work with other departments (sales, logistic, education, etc. ) and partner agencies to build broader business
 • Make recommendations to management on the category based on own expertise of the consumer, market, and competitors (launch analysis, strategic memo, etc.)
 • Manage PPP budget and ensure sales forecast accuracy


[QUALIFICATIONS]
 • University graduate
 • 5+ years of experience
 • Skincare product management in Luxury cosmetic brand 
 • Fluent in both Korean and English
 • Computer skill proficiency: MS PPT, Excel, Word