Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Seoul
Research & Innovation
Full - Time
09-Dec-2020
R&I / SRC(Safety Regulatory Affairs & Claims)_Regulatory Affairs Team_Regulatory Affairs Specialist

Contribute to deploying the Group’s regulatory affairs strategy and implementing regulations, notably for cosmetics and chemicals, in product development and marketing.
  • Provide technical and regulatory support throughout the product lifecycle, from initial research to final marketing 
  • Participate in compiling regulatory reports in line with quality standards and deadlines 
  • Contribute to ensuring compliance with relevant rules and local regulations 
  • Contribute to cross-disciplinary projects initiated within the technical-regulatory network 


[Qualifications]
  • University graduate or above. Chemical, biology, pharmacy, or any related major. 
  • 3~8 years of experience
  • 3 + year in regulatory affairs or equivalent experience
  • Fluent in both Korean and English
  • Computer skill proficiency: MS PPT, Excel, Word