Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Seoul
Operations
Full - Time
17-Feb-2021
Operations_Customer Care Team_Order Planner
 • Provide excellent customer service and cultivate a close working relationships with related parties.
 • Process and track orders until the delivery. (Check overdue/credit limit, coordinate delivery schedule, etc.)
 • Understand metrics for order fulfillment activities/SCM KPIs and driving positive results.
 • Assure all customer (and order specific) value add requirements are met.
 • Optimize the order process and manage the inventory at an optimum level.
 • Manage offline store KPI and replenishment for regular products
 • Manage return process
 • Month-end closing (incl. analysis counter stock (consignment, POS), KPI (CS index, return, refusal, etc.))

 • Ensure on-shelves availability & inventory quality in retail stores
 • Ensure the expected quality of stock, in terms of accuracy, discrepancies, deviation, and shrinkage
 • Be stores’ contact window for supply chain-related issues

 • Maybe required to perform additional duties, special projects, and responsibilities as assigned by management

[Requirements]
 • University graduate
 • 3~5 years or above experience
 • FMCG or Order-related experience preferred
 • Fluent in both Korean and English
 • Attention to details, Excellent communication/excel skill, SAP experience preferred