Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Seoul
Marketing
Full - Time
14-Dec-2020
Luxe Division_Lancôme_Sr. Product Manager_Makeup Category(Mainly)
 • Orchestrate the launches and push growth of makeup products and contribute to continued growth for the brand
 • Develop the products, market and consumer expertise and knowledge of the brand
 • Collect and Analyze consumer and market insight and competition strategy
 • Implement new launches and maintain strategic growth in pillar and core skincare product
 • Propose and develop marketing strategies (360 / Digital / IMC) to build integrated brand marketing strategy
 • Communicate closely with communication team for strategy and buzz volume including the concept of brand model and its usage
 • Adapt the communication materials in offline and online
 • Mobilize and Collaborate with other team members and department (sales, logistics, training and communication, e-commerce)
 • Manage the sales forecast accuracy and Forecast the product sellout target and stocks
 • Manage the PPP budget of categories in charge
 • Develop the expertise in marketing, project management, operational excellence 
 • Execute the product campaign with brand identity insured
 • Implement the retail strategy with retail and education team for proper implementation
 • Implement the strategies in different channels, and in charge of new channel strategy

[QUALIFICATIONS]
 • University graduate
 • 8+ years of experience
 • Beauty, Luxury, Product Manager, Operations, Brand, Media, Digital, 
 • Fluent in both Korean and English
 • Computer skill proficiency : MS PPT, Excel, Word