Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Seoul
Information Systems
Full - Time
25-Jan-2021
IT Team_IT Business Analyst - Data

Based on the business needs and IT architectures; he/she plans, organizes, analyzes and produces analytics solutions and models in order to answer the business requirements.

 • Support the domain “business owners” in the definition of their needs and translate them into recommendations for the development/improvement of IT applications
 • Define the functional specifications of the data applications
 • Analyze and understand business processes, KPIs and define process maps, models, and data flows to realize the KPIs
 • Customize/configure/ develop applications incl. reports and visualizations, select appropriate technical options, prepare functional tests, and endorse responsibility for validating developments before application roll-out
 • Provide support to end-users as the “first” level of support for their questions, problems, and demands
 • Manage ongoing relationships with internal clients giving regular updates on developments and improvements
 • Ability to produce documentation and templates describing products, services, components, reports, or application 
 • Liaise with internal/external development teams, and regional data & analytics teams to co-ordinate the development of the business needs or demands
 • Participate and deploy the change management activities by accompanying end users and providing trainings

[Preferred profile and skills]
 • Business acumen (experience with Consumer Packaged Goods/ cosmetics industry will be a plus)
 • Deep understanding of data analysis, modeling, and visualizations
 • Analytical and problem-solving skills and attention to detail 
 • Influencing skills and demonstrated ability to engage both developers and business partners to achieve target outcomes 
 • Proficiency in SQL
 • Proficiency in at least one of Python (preferred), Java, or C++
 • Strong understanding and hands-on experience in data analysis – to access, explore and prepare data by joining and cleaning it using advanced tools (incl. SQL)
 • Hands-on experience in data visualizations (incl. creating/ viewing reports) to satisfy requests from business with the ability to drill down to results of interest
 • Self-initiated with a high tolerance for ambiguity and ability to create structure (ability to work in a team in an agile setting will be a plus)
 • Prior experience in a similar IT role will be a plus
 • Prior experience with any of Google Cloud Platform, Looker, or Power BI will be a big plus

[Requirements]
 • Bachelor/ Masters in Computer Science OR Mathematics OR related technical degree OR Equivalent Experience
 • 5+ years in the relevant area
 • Fluent in both Korean and English
 • Computer skill proficiency: MS PPT, Excel, Word