Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Seoul
Marketing
Full - Time
30-Nov-2020
Luxe Division_Helena Rubinstein_Product Manager

[JOB SUMMARY]
Orchestrate the animation, launch, and push the growth of pillar products with well understanding of market and consumer expertise to contribute to growth for the brand and the consumer relationship.

[CORE WORK ACTIVITIES] 
Product marketing (50%)
 • Collect and analyses consumer and market insights and competition strategies to make recommendations to management 
 • Implement new launches, maintain growth in pillar products, and animate core catalog 
 • Propose and monitor marketing mix strategies (IMC/360/Digital/Retail) to build integrated, engaging consumer brand experiences 
 • Adapt communication material (imagery, digital, point of sale) 
 • Mobilize and work with other departments (sales, logistic, education, etc. ) and partner agencies to build a broader business strategy
 • Ensure sales forecast accuracy 

Animation (50%) –Department Offline & Online, other channels with O2O synergy
 • Analysis Live Commerce, emerging and potential new market activities. Planning a winning commerce structure, promotion, event, etc for brand
 • Develop and support special and sustain animation concept and material, lead to being an excellent e-commerce player brand with related parties. 
 • Develop and execute CRM activities to recruit customers for On & Offline channels, O2O synergy (Membership, VIP reward program, Recruitment program) under the strategic approach 
 • Develop and execute VIP Beauty classes (Sales drive or Brand engagement model) with related parties.


[QUALIFICATIONS]
 • University graduate
 • 3~5 years of experience
 • More than 1 year of product management or related experience in the cosmetic industry, preferred in luxury brands. 
 • Strong project(IMC/360/Digital/Retail) management/drive with entrepreneurship
 • Prefer Trade Marketing experience 
 • Fluent in both Korean and English
 • Proficient with Microsoft Excel, PT, Video editing, Short filming, SNS management