Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Seoul
Finance & Controlling
Full - Time
25-Jan-2021
JOB SUMMARY 
 • Stock Management
 • Fixed Asset Management
 • VAT Reporting
 • Bank Reconciliation

CORE WORK ACTIVITIES 
 • Stock management (monthly closing, GRIR clearing, physical counting, scrapping, etc.,)
 • Monthly closing of stock accounts, perform clearing of GR/IR, oversee stock counting and scrapping
 • Intercompany rebilling /RTIC reporting(IG AR)
 • Draft the monthly Intercompany reconciliation as well as the justification of discrepancies.
 • Be in charge of AR Invoice issuances and f/up of collection of funds.
 • Perform regular group reporting for intercompany receivables.
 • Fixed asset (FA code creation, depreciation management-month-end, AUC management,  
 • SLAN-IFRS16 management)
 • Handle all operations for accounting treatment for fixed asset including FA code creation, depreciation management-month-end, AUC management.
 • Be the main point of contact for IFRS16 lease assets and liabilities and management of SLAN- validating and keeping all lease contracts up to date.
 • VAT declaration(quarterly)
 • Filing VAT returns for every quarter- compiling data and coordinating all relevant stakeholders for timely and accurate filing.
 • Bank reconciliation/Cash and cash equivalent & ST borrowing account closing
 • Produce audit documents for responsible accounts.
 • Lead and participate in various group accounting projects.

[Requirements]
 • University graduate
 • 3+ years of experience
 • Experience in accounting mandatory- Fixed Asset, Tax Returns related experiences preferred
 • AICPA preferred
 • Fluent in both Korean and English
 • Proficient with Microsoft Excel, Work, PPT, SAP