Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Seoul
Finance & Controlling
Full - Time
09-Nov-2020

Digital Finance Controller


[Key Job Accountabilities]

Reporting

 • 100% Compliance on E-commerce/Digital/Media/CMI norms and 100% adoption to zone’ Request

 • Publish Key highlights of E-commerce/Digital/CMI on the Trend/Budget/YTD.

 • Bedget/Pre-budget planning and communication to corporate and zone on CMO scope

 • Compass Reporting structure on Online and Offline PL.

Controlling

 • Build E-commerce guidance on distribution selection and business model

 • Provide solutions and actions for business project

 • Cost control of E-commerce, CMI, CAC, Media and digital cost

 • Project memo direct business model and D2C model

Developing (Empower people)

 • Develop training for digital finance


[Professional & Technical Competencies]

MASTER MANAGEMENT STANDARDS (controlling, accounting) & INTERNAL CONTROL

 • Uses the financial documents and ensures they comply with internal (Management standards) and external standards (GAAP/IFRS)

OPTIMIZE COSTS (FINANCE)

 • Applies costing methods to model and evaluate performance in his/her domain of activity (sales, marketing, OPEX...)

BUDGET FOR GROWTH (FINANCE)

 • Develops budgets and financial forecasts (trends) in collaboration with the business: P&L, balance sheet, and working capital

 • Understands how these elements relate to achievement of overall business & financial targets

 • Seizes transfo. levers in Fin. to increase contribution of Fin. to overall effic. & sustain growth of OA: processes, eco models re. new bus…

EFFICIENT USE OF REPORTING AND CONSOLIDATION (FINANCE)

 • Ensures financial reporting is aligned with the Group's standards

PLAN AND ANALYZE BUSINESS PERFORMANCE

 • Anticipates and identifies opportunities, risks and solutions to close the gap.

 • Sets objectives, goals & targets

 • Recommends changes in a strategic direction

 • Calculates and interprets financial results

ACT AS A PROACTIVE BUSINESS PARTNER (FINANCE)

 • Uses OA know. & market & fin. expertise to understand,improve,challenge & provide strat. reco. contributing to overall

 • effectiv. of bus.

MAXIMIZE SYSTEMS & DATA MANAGEMENT

 • Leverages knowledge and intuition around systems/data management to provide insight into critical issues (SAP, Compass, Magnitude...)


[Qualifications]

 • University graduate

 • +9 years of experience

 • Fluent in both Korean and English