Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Seoul
Information Systems
Full - Time
18-Jan-2021
To understand Digital & CRM business requirements at Loreal Korea and to identify global, zone & local business IT technology and/or process opportunities while aligning with L’Oréal global & Zone IT strategy.
To ensure the implementation and deployment of Digital & CRM solutions into Korea to the agreed requirements and that this is done with minimal risk and disruption to the business. To maintain and enhance existing Digital & CRM solutions where required. 


[Digital & CRM IT Manager’s accountability and responsibility]
  • Develop Korea digital & CRM solution / project roadmap align with zone and Korea digital marketing plan / initiatives
  • Ensure global / zone / Korea digital & CRM solution deployment while fill the gap between proposed solution and Korea requirement include regulations
  • Lead to maintain digital & CRM solution while actively monitoring day-to-day operations   
  • Enhance digital & CRM solution based on business requirement
  • Support zone & Korea to identify digital & CRM opportunities
  • Support Korea digital & CRM team to analyze data (i.e. Consumer data, digital marketing KPI’s, etc.) and generate market insight 
  • Ensure digital & CRM solutions are in full compliance with IT security guideline (i.e. Consumer data management, data encryption, access management, etc.) 
  • Identify opportunities for service collaboration with other digital / social platform partners and lead to integrate with CRM / e-Commerce 
  • Lead process and system integration with Digital Marketing & promotion agency, Web & Digital solution development agency, and support to integrate with online market place, 3PL Delivery Company, Payment Service provider. 


[Qualifications]
University graduate
10+ years of experience
at least 5 years’ experience in Digital Marketing Solutions domain
Fluent in both Korean and English
Computer skill proficiency : Digital & CRM Solutions, MS PPT, Excel, Word