Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Seoul
Operations
Full - Time
24-Aug-2020
DEMAND PLANNING 
Ensure sales forecasts accuracy and the building of turnover through the piloting of the sales forecast process. 
 • Be responsible for the catalog management and contribute to its rationalization. 
 • Manage the sales forecasts quality. 
 • Manage the global monthly sales forecast process. 
 • Build the baseline forecast. 
 • Challenge and consolidate the promotions and launches sales forecasts projected by the Sales and Marketing teams. 
 • Ensure the global sales forecast consistency, through the building of a consensus between the commercial forecasts, the financial trend, and the sales history. 
 • Participate in the improvement of the sales forecast practices.

SUPPLY PLANNING 
Ensure the smooth execution of the planning process in order to guarantee the availability of the product while optimizing customer service and cost and while improving the quality of stocks.
 • Build the Supply plan of the entity based on the validated sales forecasts, the co-packing plan, and the stocks and supply/procurement parameters. 
 • Check the logistic feasibility through the analysis of the stocks equation. And exchange with the MSL about the long-term issues (capacity, gap between capacity and demand)
 • Determine the stock and supply parameters according to the objectives of service rate, costs, and global targeted stock.
 • Manage the replenishment process through the evaluation of the shortage risks and by communicating priorities to the MSL.
 • Manage stock levels in accordance with the objectives of the country and analyze obsoletes and slow movers. Define and implement action plans.
 • Decrease shortages by the analysis of the causes, the definition of the action plans, and the challenges of suppliers about the MAD dates of products that are out of stock. 
 • Define and follow the Key Performance Indicators (out of stock, service rate, stock) and communicate them internally and to the MSL.
 • Build the budgeted stock according to the stock and supply parameters.
 • Participate in the best practices improvement
 • For the field expert ("Local Business Owner"): Contribute to the improvement of the processes and information systems related to his/her activity and be the referent of his/her job in his/her country. Animate and train the Supply Chain community to the best practices and tools related to his/her area of expertise.

Qualifications
 • Education: University graduate
 • Years of experience: 3~5 years
 • Experience: FMCG Preferred
 • Language: Should be fluent in both Spoken and Written Korean & English
 • Other Skills: Strong analytical and problem-solving skills with an eye for details, Able to work under pressure in a fast-paced environment, Excellent communication skills and must be a team player, SAP experience preferred, Good excel skills.