Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Seoul
Digital
Full - Time
19-Feb-2021
CORP_Consumer Care Center_Consumer Advisor

[JOB SUMMARY]
(EN)
 • All LOK brands (including own e-commerce brands) Inbound call counseling
 • All LOK brands (including own e-commerce brands) e-business Email counseling
 • own e-commerce order cancel/exchange/return: mail delivery handle managing & refund by payment way
 • In charging Brands Monthly report & If needed issue report
 • In charging Brands product information update (If needed product information update & managing)
 • Own e-commerce/ e-business brands information date & managing by month or if needed frequently

(KR)
 • 자사몰 브랜드 포함 로레알코리아 전 브랜드 Inbound call 상담 
 • 자사몰 브랜드 포함, e-business Email 문의 상담 
 • 자사몰 주문 취소/교환/ 반품 접수 : 택배 회수 접수 & 입고 시 결제 수단 환불처리
 • 담당 브랜드 Monthly report & 이슈 발생시 report
 • 담당 브랜드 제품 정보 업데이트 (신제품 정보 및 제품 업그레이드 시 정보 파일 업데이트 및 관리)
 • 자사몰/ e-business 브랜드 매달 / 수시 프로모션 정보 파일 업데이트 및 관리

[CORE WORK ACTIVITIES]

 • BA training “Complaint handling process at the counter”

[QUALIFICATINS]
 • University graduate
 • 3~5 years of experience (Cosmetic company / Beauty business / Counselling)
 • Fluent in both Korean and English
 • Proficient with Excel, WORD, POWERPOINT any other office tool

*It is required to upload a Resume/CV (PDF version preferred).
*지원하실 때 PDF 형식의 이력서를 반드시 업로드 하셔야 합니다.