Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Seoul
Digital
Full - Time
09-Nov-2020
Luxe Division CRM Director

[JOB SUMMARY]
 • Bring a strategic vision and lead the 2-year transformation roadmap towards consumer engagement and data-driven marketing
 • Align Brands on short term priorities and lead the renovation of Brand CRM programs

[CORE WORK ACTIVITIES]

Plan
 • Guide the brand loyalty programs both on and offline: recommendations on priorities by brand, optimization of yearly calendar activation, customer segmentation and budget allocation.
 • Plan and deliver local CRM strategies across the brands encouraging customer retention and customer loyalty.
 • Customer Journey Mapping - analyze touch points with the Brand and maximize commercial opportunities
 • Partner and collaborate with cross-functional teams, including IT, CDO team, marketing, eCommerce and sales for a seamless Omni channel approach

Explore and Implement Division-wide CRM approaches 
 • Deliver the group’s CRM tech on time and to budget adhering to local specificities
 • Implement and optimize the group’s CRM platforms, ensure it works across the organization and captures all required information 
 • Manage and monitor data acquisition strategy in line with Group recommendation, optimize data acquisition via constant improvements
 • Ensure the database is segmented effectively for targeted marketing activities in respect to local behaviors
 • Manage project budgets. Set clear KPIs to ensure campaign assessment

Retail consumer experience Business Process Ownership 
 • Define business processes across retail system touch points used for acquiring consumer data 
 • Manage the implementation and strategy of POS digital tools to drive consumer in-store experience 
 • Ensure Luxe business priorities are properly aligned with relevant IT stakeholders and enablers
 
Management and Maintenance of internal, 3rd party CRM systems
 • Product owner for CRM IT ecosystem, including 360 offline and online consumer journeys
 • Third party owner for Customer Satisfaction Survey, Segmentations, CRM studies

[Qualification]
 • 10+ years of relevant professional experience in of relevant professional experience in marketing or related function, demonstrating progressive career growth and pattern of exceptional performance. 
 • Ability to work across functions and exert influence outside of formal reporting lines 
 • Strong business acumen 
 • Excellent verbal and written communication skills
 • Strategic and innovative thinker
 • Project management experience 
 • Loyalty program experience a plus
 • Major of Statistics is preferred
 • Education: University graduate
 • Years of experience: 10+ years          
 • Language: Fluent in both Korean and English
 • Other Skills: Proficient with Excel, SQL, SPSS, any other analysis tool