Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Seoul
Digital
Full - Time
25-Jan-2021
PPD(Professional Product Division)_Business Development Team_B2B eCommerce Manager


As salon business and salon professionals' behaviors have changed a lot in the past few years from offline to online channel, L'Oreal Professional Product Division as a provider, we have adapted ourselves in order to support salons and salon professionals. 

This newly created role is responsible for delivering the B2B E-Commerce strategy and business goals for salon professionals in harmonized with filed teams. We are looking for an experienced candidate who has a solid background in E-Commerce to join a new challenging opportunity with us. 

[Responsibilities]
 • Define and prioritize a well-defined roadmap for PPD B2B business & platform with internal stakeholders. 
 • Support end-to-end efforts to develop and adhere to B2B platform plans/schedules/deliverables; ensure project timelines are appropriately managed throughout the project lifecycle
 • Design and manage the loyalty program end-to-end for salon professionals 
 • Lead the development of B2B platform in partnership with an external agency and internal IT team
 • Develop and execute the B2B eCommerce strategy and deliver ambitious growth of our PPD online channel for salon professionals
 • Build the online promotional calendar, partnering with sales and marketing teams to achieve joint online and offline business objectives, including rewards points as an incentive
 • Manage, analyze and drive channel performance based on data and relevant customer segmentation
 • Drive growth, develop and implement creative solutions to drive and convert more business customers
 • Manage and lead the B2B e-Commerce sales team

[Requirements]
 • University graduate
 • +8 years of experience
 • Solid experience in E-Commerce and Commercial Online for at least 5 years 
 • Experience with digital marketing and media planning
 • Experience in leading the development of e-Commerce platform preferred 
 • Experience in Google Analytics (or similar) preferred
 • Fluent in both Korean and English
 • Computer skill proficiency: Excel, PPT, Word