Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Seoul
Digital
Full - Time
31-Aug-2020
Active Cosmetic Division(ACD)_E-COM Team_E-Key Account Manager

Build, manage, and develop long-term Ecommerce relationships in order to achieve the targeted sales revenue by increasing the brand’s online presence. 
 • Lead and negotiate annual agreements with Ecommerce partners 
 • Develop plan, KPI and Goals to achieve for each Ecommerce partner 
 • Define and implement Go to Market strategy with cross-functional teams (marketing, supply chain, IT, sales,…) 
 • Identify new ecommerce trends and opportunities for business growth and implement action plans 
 • Prepare and present products proposals to future and current Ecommerce partners 
 • Handle specific sales events thanks to collected information from the marketing department to enhance brand’s visibility and improve sales performance 
 • Analyze and interpret Ecommerce partner’s sales report to identify strengths, weaknesses and business opportunities 

Achieve excellence through optimization and innovation 
 • Create and maintain an online e-business plan: e-promotional calendar, product exclusivities, cross-selling mechanisms, data ownership within e-retailers & pure players. 
 • Create synergies between inside and outside partners in marketing or digital activities 

Qualifications
 • Education: University graduate
 • Years of experience: 3~8 years
 • Experience: at least 3 years’ experience as an E-KAM, beauty industry experiences are appreciated  
 • Language: Fluent in both Korean and English
 • Other Skills: Computer skill proficiency: MS Excel, PPT, Word