Σύμβαση αορίστου
Düsseldorf, North Rhine-Westphalia
Others
Full - Time
12-Jan-2024

 

L’ORÉAL MASTERCLASS - BRANDSTORM 2024 

 

Your mission: Reinvent the future of professional beauty through tech. 
 
In this Masterclass you: 
 - will learn how to master Brandstorm 2024 best 
 - get deeper insight about the professional Products Division 
 - can ask anything you ever wanted to know about Brandstorm 
  
Your hosts: 
Julia Agte, former Brandstormer and eXperience Manager PPD 
Antonius Bruehoefner, former Brandstormer and Management Trainee 
Luca Vaccari, Brandstorm 2024 manager 

 

Language: English 

Location: Teams meeting 

Date and time: 15th of February 2024 at 17PM CET 

 

REGISTER HERE! 

The Teams link will be sent to you two days before the start of the event. 


  • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
  • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
  • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.