Σύμβαση αορίστου
Sydney, New South Wales
Retail
Full - Time
21-Feb-2024

ABOUT THE JOB

 • Driving sales to achieve Plan and Key Metric Performance goals
 • Daily communication of sales goals and KPI’s and promotional activity to KCR team
 • Lead by Example with Superior Customer Service and hands-on demonstration of skincare products
 • Observe selling interactions and be able to provide effective feedback for improvement
 • Maintain, develop and oversee Customer Registry Program
 • Train and motivate KCR’s
 • Attend Seminars and Training Management Meetings
 • Active in Outreach programs to bring business into the store
 • Plan and execute incremental events to attract new customers
 • Demonstrate expert skincare product knowledge and application techniques
 • Support new customer acquisition through offering skincare consultation and a customised experience for each Kiehl’s customer
 • Maintaining the counter quality and merchandising
 • Master Kiehl’s product knowledge and current beauty/skincare trends
 • Work closely with the Counter Manager and other Kiehl’s Customer Representatives to achieve set sales targets


ABOUT YOU

 • Management experience required
 • High school diploma or equivalent
 • Strong Communication Skills
 • Skincare experience preferred
 • Must be able to work flexible schedule including nights, weekends and some holidays
 • Experience in retail with five-star customer service  
 • A passion for providing a unique customer experience 
 • A keen interest in skincare and beauty 
 • Strong communication skills 
 • Customer focus and collaborative attitude

  

ABOUT THE PERKS

 • Extensive induction and product training
 • Structured development plans for your career progression
 • Work for the global #1 beauty company


ABOUT KIEHL'S

Kiehl's was founded as an old-world apothecary in New York's East Village over 150 years ago. Today, Kiehl's is dedicated to giving customers quality skin care and hair care products based on the most advanced science and utilising unique, natural ingredients. Kiehl's brings New York cool to skincare in Australia. It is a dynamic and growing brand with endless opportunities to develop your career.  


ABOUT L'OREAL AUSTRALIA

L'Oréal Australia is part of the L'Oréal Group, with 32 brands present in Australia. For over a century we have been dedicated to one sole vocation: creating beauty. Our goal is to offer each and every person around the world the best of beauty in terms of quality, efficacy, safety, sincerity and responsibility to satisfy all beauty needs and desires in their infinite diversity. Because we are the global leader in beauty, we are aware that everything we do can have a meaningful impact, and everyone at L'Oréal has a common purpose – to create the beauty that moves the world.

L'Oréal Australia is a supporter of reducing barriers that exist due to traditional working practices and therefore flexible work arrangements will be considered for this role.

We are an equal opportunity employer and we encourage applications from people regardless of gender, ethnicity, religious beliefs or disability. We are an Employer of Choice for Gender Equality (WGEA) and a Family Friendly Workplace (Parents At Work & UNICEF).

L'Oréal Australia acknowledges the Traditional Owners & Custodians of the lands on which we work and pay our respects to their Elders past, present and emerging.

 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.