Σύμβαση αορίστου
Lima (Lima Province), Lima region
Sales
Full - Time
17-Jun-2024

¿Eres un apasionado por el mundo comercial?¿Te encantaría ser parte de la multinacional #1 del mundo de la belleza? 

¡Entonces esta es la oportunidad que habías estado esperando! 

¡Nos encontramos en la búsqueda de un/a Key Account Manager para nuestro equipo! ✨💄

Tus funciones ...

 • Construir el plan de acción para implementar la estrategia de División y canal.
 • Definir objetivos y desarrollar planes de negocio por cliente / canal para alcanzar los objetivos de venta por cliente / producto.
 • Gestionar y transformar los clientes de su cartera en el canal e-commerce para su óptima gestión.
 • Implementar las estrategias de Trade y Marketing definidas para su zona / canal para incrementar el sell out y distribución de los productos. Asegurar la correcta ejecución en puntos de venta.
 • Recabar y analizar la información clave para la gestión del negocio en forma periódica: información de sell out e inventarios de clientes, actividades de la competencia, precios, etc.
 • Estimar proyecciones de ventas, para los canales físicos y online, de forma mensual, por cliente y por referencia.

entre otras


Si cumples con los requisitos:

 • Graduado en carreras de Administración, Marketing y Gestión Comercial, Ingeniería Empresarial.
 • Experiencia previa 4 años en Gestión Comercial, Consumo Masivo, E-commerce en cuentas clave.
 • Conocimiento de herramientas digitales para el desarrollo comercial on-line.
 • Habilidades analíticas con buen conocimiento de Excel y capacidad para interpretar datos complejos.
 • Conocimiento o experiencia en Retail es un plus
 • Inglés Intermedio es un plus.
 • You can apply to up to three jobs within a rolling 30-day window.
 • Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση σε αυτήν τη θέση επειδή έχετε ήδη υποβάλει αίτηση σε τρεις θέσεις τις τελευταίες 30 ημέρες. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.
 • Please don’t create another account with a different email. If you do so, your account might be merged and your application record will be deleted.