Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για έως και τρεις θέσεις μέσα σε ένα κυλιόμενο παράθυρο 30 ημερών. Δεν μπορείτε να αποσύρετε την αίτησή σας μετά την υποβολή της αίτησης, οπότε φροντίστε να επιλέξετε μια θέση που να ταιριάζει με τα όνειρά σας. Επισκεφτείτε τον "Χώρο Αιτήσεων" για να δείτε τις θέσεις στις οποίες έχετε ήδη υποβάλει αίτηση.

Johannesburg
Sales & Business Development
Full - Time
27-Oct-2020
Job Key Account Manager: MATRIX
Reports to Commercial Director: PPD
KEY JOB ACCOUNTABILITIES:
• Draft and follow up on the clients/ distributors’ contracts and commitments
• To develop BU’s brand portfolio and image in collaboration with the brand leader, turnover and profitability in the local market.
• Implement the international brands strategies in the country, determine and implement necessary local adjustments in close liaison with the international brand teams
• Enhance brands' attraction, image, and awareness in the country
• Increase brands' market share and sales growth - Manage and is accountable for the BU’s / Brand P&L: define, optimize and monitor budget objectives (profitability, stocks, inventory, structure of P&L account)
• Define, implement and monitor marketing activity (launches, renovations, repositioning of products, media, competitor analyses, field activities…)
• Build the Commercial forecast
• Define, implement and monitor distribution strategy; build strong relationships with the trade
• Build the Group’s internal and external image and reputation in the BU, through strong relationships with local distributors, government agencies and key influencers
• Build and continuously adapt an effective and efficient organization
• Recruit, develop and manage teams, ensuring knowledge transfer and change management
TECHNICAL / PROFESSIONAL & PERSONAL COMPETENCIES REQUIRED:
Masters Commerce Fundamentals
• Activates Business Drivers
• Pursues turnover and profit optimization
• Stays up to date with market, consumers & competitors
Develops Customer Centric Business
• Collects and connects comprehensive knowledge about the retailer/prescriber/Salon Influences the retailer/prescriber/Salon
• Manages intermediate agent relationships Adapts brand distribution strategy collaborates across functions


Important to note:
• This advert represents general position information & is not exclusively contractually binding;
• Internal applications: Make your N+1 aware of your intention to apply for internal vacancies
within another L’OREAL S.A Division;
• Should you refer applicants for a role, please consult the Employee Referral Policy & submit your
motivation at the time of making the referral.
C1 Internal use
Builds Selling Propositions and negotiates
• Builds Selling story
• Sets negotiation priorities
• Conducts Win-Win negotiation
• Ensures compliance
Monitors sell- in and sell-out excellence
• Forecasts business with accuracy
• Drives Point of Sales field execution
• Follows-up & controls masters brand selling scenarios
• Manages BA/DA staffing & relationship
Market and Consumer Insight
• Identifies market drivers
• Translates trends and consumer knowledge into meaningful insights
Brand Development
• Thinks brand strategy
• Develops integrated campaigns that work
Activation Excellence
• Delivers excellence with agility and rigor
• Integrates sustainable, business consciousness
Collaborative Leadership
• Creates collaboration for bigger success
• Shares & leverages best practices
EDUCATION KNOWLEDGE & EXPERIENCE
• Matric + Tertiary qualification mandatory
• 5 years + relevant experience
L'ORÉAL COMPETENCIES
• Innovator
• Strategist
• People Developer
• Integrator
• Entrepreneur